IGNALINOS KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PLANUOJAMŲ VYKDYTI VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS

2017 M. LIEPOS MĖN.

Eil. Nr.

Skelbimo data

Pirkimo objektas

Pirkimo būdas

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis

1.

2017.07.03

Degalų pirkimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

2.

2017.07.03

Afišų spausdinimas

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

3.

2017.07.04

Ūkinės prekės

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

4.

2017.07.05

Kanceliarinės prekės

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

5.

2017.07.06

Skalbyklos paslaugos

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

6.

2017.07.07

Komunalinės paslaugos

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis

7.

2017.07.17

Autobuso nuoma

Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (apklausa žodžiu)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalis