Vykdyti projektai

2015 metais Kultūros ir sporto centras vykdė nemažai projektų:

Comenius Regio partnerystės projektą,,Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą".
Sveikatos apsaugos ministerija skyrė lėšų savaitgalinei sveikatingumo ,fizinio aktyvumo programai,,Viksvelė-7" ,VIII Lietuvos seniūnijų sporto  žaidynių I etapo organizavimo projektui, Kūno  kultūros ir sporto departamentas finansavo projektą ,,Sporto  inventoriaus ir įrangos įsigijimas", .Jaunimo departamentas prie Sveikatos apsaugos ministerijos skyrė lėšų projektui   ,,Atrask save",  Ignalinos rajono savivaldybė finansavo gyvos muzikos festivalį jaunimui ,,Osmosas-9"', Lietuvos kultūros taryba skyrė lėšų projektui ,,Teatro injekcija".

 

 

***********

Comenius Regio partnerystės projektas

,,Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą”

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) 2013 m. pavasarį teikė paraišką dalyvauti Comenius Regio partnerystės projekte pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“. Projektas buvo atrinktas. Projektas vykdomas kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe.

Projekto tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, taip pat skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Daugiau apie projektą

 

Projekto partneriai

Vokietijoje

Lietuvoje

Stadt Bueren
http://www.bueren.de

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
http://www.ignalina.lt

Mauritius-Gymnasium
http://mauritius-gymnasium.de

Ignalinos gimnazija
http://www.irg.lt

Grundschulverbund Wegwarte
http://www.gsv-wegwarte.de

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
http://www.ignalinosvb.lt

Buergerstiftung Bueren
http://buergerstiftung.de

Ignalinos kultūros ir sporto centras
http://www.iksc.lt

Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
http://www.ignalinospmmmc.lt

 

Projekto medžiaga

Projekto medžiaga atspindi dotacijos gavėjo (Ignalinos rajono savivaldybės administracijos), bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.

 

Apie projekto įgyvendinimą: