Darbo užmokestis

2017 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

I ketv.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

1.

Direktorius

1

-

2.

Skyriaus vedėjas

2

876,31

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4.

Metodininkas - sporto renginių organizatorius

1

-

5.

Metodininkas - instruktorius

1

-

6.

Specialistas-metodininkas (suaugusiųjų sportas)

1

-

7.

Metodininkas

2

796,71

8.

Būrelio vadovas

3,3

462,57

9.

Treneris

9

829,55

10.

Dailės studijos vadovas

1

-

KULTŪROS DARBUOTOJAI

11.

Režisierius

1

-

12.

Dramos būrelio vadovas

0,2

-

13.

Renginių vadybininkas

1

-

14.

Tautinių šokių cgoreografas

1

-

15.

Pramoginių šokių choreografas

1

-

16.

Vokalinio ansamblio vadovas

0,25

-

17.

Kapelos vadovas

0,5

-

18.

Šviesos ir garso technikas

1

-

19.

Dailininkas

1

-

20.

Kostiumų dizaineris-siuvėjas

1

-

21.

Specialistas

1

-

22.

Stalius-scenografas

1

-

23.

Kultūros ir laisvalaikio organizatorius

16,75

482,34

24.

Akompaniatorius

0,75

-

TECHNINIS PERSONALAS

25.

Vyr. Finansininkas

1

-

26.

Buhalterė

1

-

27.

Kasininkas - sandėlininkas

2

400,64

26.

Sekretorius

1

-

27.

Sekretorius - rūbininkas

1

-

28.

Valytojas

5

380,00

29.

Kiemsargis

0,5

-

30.

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

31.

Kompiuterių priežiūros darbininkas

0,5

-

32.

Elektrikas-santechnikas

1

-

33.

Vairuotojas

1

-

34.

Budėtojas

1

-