Darbo užmokestis

2015 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

III ketv.

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis

(be atskaitymų)

1.

Direktorius

1

-

2.

Skyriaus vedėjas

2

805,83

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

4.

Metodininkas - sporto renginių organizatorius

1

-

5.

Metodininkas - instruktorius

1

-

6.

Specialistas-metodininkas (suaugusiųjų sportas)

1

-

7.

Metodininkas

2

795,20

8.

Būrelio vadovas

2,5

565,48

9.

Treneris

9

738,95

10.

Dailės studijos vadovas

1

-

KULTŪROS DARBUOTOJAI

11.

Režisierius

0,6

-

12.

Dramos būrelio vadovas

0,4

-

13.

Renginių vadybininkas

1

-

14.

Tautinių šokių choreografas

0,5

-

15.

Pramoginių šokių choreografas

1

-

16.

Vokalinio ansamblio vadovas

0,25

-

17.

Kapelos vadovas

0,5

-

18.

Šviesos ir garso technikas

1

-

19.

Dailininkas

1

-

20.

Kostiumų dizaineris-siuvėjas

1

-

21.

Specialistas

1

-

22.

Stalius-scenografas

1

-

TECHNINIS PERSONALAS

23.

Vyriausiasis finansininkas

1

-

24.

Buhalteris

1

-

25.

Kasininkas - sandėlininkas

2

325,09

26.

Sekretorius

1

-

27.

Sekretorius - rūbininkas

1

-

28.

Valytojas

5

325,00

29.

Kiemsargis

0,5

-

30.

Pastatų priežiūros darbininkas

1

-

31.

Kompiuterių priežiūros darbininkas

0,5

-

32.

Elektrikas-santechnikas

1

-

33.

Vairuotojas

1

-