2016/2017 m. Ignalinos raj. atviros krepšlnio pirmenybės

PIRMENYBIŲ NUOSTATAI (doc)

 

2016/2017 M. IGNALINOS RAJONO ATVIRŲ KREPŠINIO PIRMENYBIŲ

NUOSTATAI


1.      NUOSTATUOSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.1. PIRMENYBIŲ NUOSTATAI – dokumentas, reglamentuojantis pirmenybių vykdymo, komandų registracijos tvarką ir sprendžiantis visus su pirmenybėmis susijusius klausimus. Nuostatus tvirtina organizatorių atstovas;

1.2. ORGANIZATORIAI – Ignalinos kultūros ir sporto centras su Ignalinos krepšinio asociacija – tvirtina Nuostatus, skiria pirmenybių Direktorių, kuris registruoja komandas;

1.3. TARYBA – aukščiausias pirmenybių valdymo organas, suformuojama iš dalyvaujančių (užsiregistravusių su oficialia paraiška pas pirmenybių Direktorių ir sumokėjusių starto mokestį) komandų vadovų, pirmenybių Direktoriaus ir pirmenybių vyr. Teisėjo;

1.4. DALYVIAI – krepšinio komandos, pateikusios paraiškas dalyvauti pirmenybėse, užregistruotos pirmenybių Direktoriaus ir sumokėjusios starto mokestį.

2.      TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

2.1. Populiarinti krepšinį rajone, puoselėti tradicijas;

2.2. Skatinti reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą;

2.3. Organizuoti krepšinio varžybas rajone, išsiaiškinti stipriausias komandas.

3.      PIRMENYBIŲ VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS

3.1. Ignalinos krepšinio pirmenybes (toliau „Pirmenybės“) organizuoja Ignalinos kultūros ir sporto centras pagal šiuose nuostatuose (toliau „Nuostatai“) nustatytą tvarką;

3.2. Pirmenybes vykdo ir sprendžia einamuosius klausimus Pirmenybių Taryba (toliau „Taryba“). Ją sudaro: pirmenybių Direktorius (toliau „Direktorius“), vyr. Teisėjas (toliau „Vyr. teisėjas“) ir visų komandų vadovai;

3.3. Pirmenybės vykdomos pagal nustatytą tvarkaraštį, einamieji klausimai sprendžiami tarybos balsavimu, esant vienodam balsų skaičiui sprendimą priima Direktorius.

4.      PIRMENYBIŲ DIREKTORIUS

4.1.  Pirmenybių Direktorių skiria Organizatoriai;

4.2. Direktorius vykdo komandų registraciją, tvirtina pirmenybių Tarybą, šaukia Tarybos susirinkimus;

4.3. Direktorius atsakingas už savalaikį atsiskaitymą su teisėjais ir už kitus susijusius su pirmenybėmis finansinius reikalus;

4.4. Rūpinasi pirmenybių vykdymo techniniais klausimais, atsakingas už informacijos sklaidą, varžybų organizavimą;

4.5. Atsakingas už varžybų protokolų ir kitų dokumentų archyvavimą.

5. VYR. TEISĖJAS

5.1. Pirmenybių vyr. teisėją skiria Organizatoriai;

5.2. Vyr. teisėjas atsakingas už teisėjų darbo paskirstymą;

5.3. Sprendžia iškilusius žaidimo taisyklių klausimus.

6. PIRMENYBIŲ DALYVIAI

6.1. Dalyvius (komandas) į pirmenybes registruoja pirmenybių Direktorius, kuris turi teisę neregistruoti komandos, atsižvelgdamas į aplinkybes (finansinių įsipareigojimų nevykdymas, nepagarbus elgesys varžovų, organizatorių, teisėjų, kitų oficialių varžybų asmenų, ar  žiūrovų atžvilgiu ankstensėse pirmenybėse) apie savo sprendimą informuodamas raštu per 5 darbo dienas po paraiškos pateikimo besikreipiančiam Dalyviui (komandai). Komanda, nepateikusi oficialios, pasirašytos komandos vadovo paraiškos iki nustatytos datos, nepriimama į pirmenybes;

6.2.  Pirmenybėse gali dalyvauti krepšinio komandos, atitinkančios šiuose nuostatuose esančius reikalavimus, pateikusios paraišką ir sumokėjusios starto mokestį iki pirmųjų varžybų;

6.3. Komandoje galima registruoti 16 žaidėjų, rungtynėse gali dalyvauti 12 krepšininkų;

6.4. Žaidėjams pereiti iš vienos komandos į kitą draudžiama, nebent žaidėjas nebuvo registruotas nė karto rungtynėms pirmoje komandoje;

6.5. Žaidėją registruoti – keisti galima tik vieną asmenį, iki atkrintamųjų varžybų su sąlyga, jei žaidėjas nebuvo registruotas IKP 2016-2017 rungtynėms. Komandos sąrašas negali viršyti 16 žaidėjų;

6.6. Pirmenybių dalyviai už grubius nuostatų pažeidimus gali būti šalinami iš pirmenybių. Pažeidimus įvertins ir sprendimą dėl nuobaudos priims pirmenybių Taryba.

7.      REIKALAVIMAI  DALYVIAMS

7.1. Starto mokestis komandai – 50 eurų;

7.2. Dalyvių sportinės aprangos privalo būti vienodos spalvos su  aiškiai matomais numeriais priekinėje ir nugarinėje aprangos pusėje;

7.3. Dalyvių nariai privalo saugoti ir tausoti salės ir drabužinių inventorių. Už jo sunaikinimą ar sugadinimą organizatoriai gali skirti finansines kompensacines nuobaudas;

7.4. Varžyboms registruojama ne mažiau 5 ir ne daugiau 12 žaidėjų. Neatsiradus 5 galintiems rungtyniauti žaidėjams komanda negali pradėti rungtynių. Registruojami rungtynėms tik pasirengę žaisti krepšininkai (esantys su sportine varžybų apranga ir sportine avalyne);

7.5. Organizatoriams pareikalavus komandų žaidėjai privalės pateikti asmens tapatybę įrodančius dokumentus;

7.6. Žaidėjas gali rungtyniauti antrame etape, jei reguliaraus sezono metu žaidė bent vienose rungtynėse.

8.      PIRMENYBIŲ VYKDYMO SISTEMA

8.1. Pirmenybės vykdomos pagal FIBA taisykles, pagal pirmenybių Direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;

8.2. Komandai neatvykus į varžybas įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Informuoti organizatorius apie neatvykimą į varžybas būtina likus ne mažiau kaip 24 val. iki numatytų rungtynių pradžios. Kitu atveju skiriama bauda 30 eurų ir įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Komanda, neatvykusi į rungtynes antrą kartą, šalinama iš pirmenybių;

8.3. Pirmenybių pirmas etapas vykdomas rato principu, 2016.11.11 – 2016.01.31;

8.4. Pusfinaliuose susitiks 1-4, 2-3 vietas grupėse užėmusios komandos.

8.5. Varžybos vyks Ignalinos sporto ir pramogų komplekso salėje;

8.6. Dalyvis (komanda), norėdamas perkelti rungtynių datą, pageidavimą praneša IKP direktoriui prieš 7 kalendorines dienas ir siūlo datas, kada galės žaisti. Suderinus su varžovais atliekamas tvarkaraščio keitimas. Nerandant komandoms kompromiso rungtynių datą skiria IKP direktorius. Vėlesni tvarkaraščio pakeitimo pageidavimai, nei 7 dienas, atliekami tik su varžovų sutikimu ir jiems sprendžiant sekančią rungtynių datą.

9.  PROTESTAI IR BAUDOS

9.1. Dalyviai protestus pateikia Direktoriui arba Vyr. Teisėjui, pasirašo rungtynių protokole komandos vadovas arba kapitonas per 15 min. po rungtynių. Su protestu įteikiamas 20 eurų užstatas. Užstatas grąžinamas, jei pretenzija patenkinama;

9.3. Išsamus protestas pateikiamas raštu išdėstant aplinkybes, dėl kurių skundžiamasi ir su kuriomis nesutinkama, ne vėliau kaip per 24 val. po protestuojamų varžybų. Šį protestą pasirašyti privalo Dalyvio vadovas ar kapitonas. Nepateikus išsamaus protesto laikoma, kad Dalyvis pretenzijų neturi, užstatas negrąžinamas;

9.4. Komandai pavėlavus į varžybas nepranešus organizatoriams daugiau nei 10 min. įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir skiriama 0 taškų. Komanda, be pateisinamos priežasties neatvykusi pakartotinai į rungtynes šalinama iš pirmenybių;

9.5. Už techninę pražangą skiriama 5 eurų bauda, už antrą techninę – diskvalifikacinę pražangą skiriama 15 eurų bauda. Esant šiurkščiam taisyklių pažeidimui, už fizinį ar psichologinį smurtą varžovų, teisėjų ar kitų asmenų, dalyvaujančių pirmenybių veikloje, atžvilgiu gali būti skiriama bauda iki 30 eurų arba žaidėjo, žaidėjų, kitų Dalyvio narių ar visos komandos pašalinimas iš pirmenybių, spręs pirmenybių taryba;

9.6. Už neregistruoto žaidėjo dalyvavimą rungtynėse Dalyviui skiriama 20 eurų bauda ir anuliuojamas rezultatas, įskaitomas pralaimėjimas 0:20. Pakartotinai prasižengusi komanda šalinama iš pirmenybių;

9.8. Dalyvių nusižengimai, neaptarti nuostatuose, svarstomi tarybos arba organizatorių, priklausomai nuo to, koks įvyko pažeidimas;

9.9. Visas finansines nuobaudas būtina sumokėti iki sekančių tos komandos rungtynių, kitaip žaidėjas negalės žaisti varžybų.

10.  REGISTRACIJA

10.1 Komandos, ketinančios dalyvauti pirmenybėse, organizatoriams turi pateikti užpildytą paraiškos formą (pridedama) ir sumokėti starto mokestį „Ignalinos krepšinio asociacija“, sąskaitos numeris LT88 7300 0100 8717 9744, įmonės kodas 300063181 (su prierašu „starto mokestis IKP 16/17“).

10.2. Dalyvio paraišką atsiųsti el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;

10.3. Registruojantis komandos vadovas savo parašu paraiškoje patvirtina, kad jo komandos žaidėjai atsako už savo sveikatą rungtynių metu.

11.  INFORMATYVUMAS

11.1. Pagrindinė su pirmenybėmis susijusi informacija bus talpinama internete: www.ignalina.lt ;

11.2. Organizatoriai įsipareigoja svarbiausius pirmenybių įvykius viešinti rajono spaudoje.

12.  APDOVANOJIMAI

12.1. Pirmenybių nugalėtojai bus apdovanoti taure ir medaliais, prizininkai – medaliais;

12.2. Naudingiausiam pirmenybių žaidėjui atiteks atminimo statulėlė;

12.3. Visi apdovanojimai vyks po finalinių pirmenybių varžybų.

13.  NENUMATYTOS SITUACIJOS

Visos nuostatuose nenumatytos situacijos bus sprendžiamos Tarybos arba organizatorių. Tokios situacijos bus sprendžiamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14.  KONTAKTAI

Tel.: 8 – 604 14074, pirmenybių direktorius     Mantas Ilgūnas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Tel.: 8 – 676 16925, pirmenybių vyr. teisėjas    Vytautas Motiejonis

 
Artimiausi Renginiai

Parodos ir konkursai
Naujienų prenumerata
Kreipinys (pvz.: Sauliau)
El. paštas