Rajoninių renginių moksleiviams planas

Rajoninių renginių moksleiviams  planas
2017-2018 m. m.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas

 

 

Parodos

 

 

 

1.

Rajoninė vaizduojamosios dailės vaikų darbų paroda

2017-04-13-05-10

T. Leškevičienė

N. Trinkūnienė

J. Bužinskienė

2.

Rajoninė taikomosios dailės vaikų darbų paroda

2017-04-13-05-10

T. Leškevičienė

N. Trinkūnienė

J. Bužinskienė

 

 

Festivaliai, šventės, konkursai, olimpiados, varžybos

 

 

1.

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūra - konkursas

2017-09-08

V. Bagdonienė

2.

Mokyklų bibliotekininkėms. Metodinės veiklos planavimas

2017-09-22

V. Bagdonienė

3.

Konkursas „Lietuvos Respublikos šimtmetis ir lietuvių kalba“

2017-09

V. Bagdonienė

4.

Piešinių konkursas „Tokio ženklo Ignalinoje reikėtų".

2017- 09

V. Bagdonienė

5.

Respublikinis mokinių gebėjimų konkursas „Lietuvos gamtininkas“ 5-8 kl.

2017-09

V. Bagdonienė

6.

Mokinių fotografijos konkursas „Atkurtai Lietuvai – 100“

2017 -  09,11

 

V. Bagdonienė

7.

Rinkimai į rajono mokinių asociaciją(mokyklose)

2017-09-11-20

T. Leškevičienė

S. Aškinytė

8.

Rajono mokinių asociacijos tvirtinimas, pirmininko rinkimai

2017-09-22

T. Leškevičienė

S.  Aškinytė

9.

Konkursas „Kalėdinis  atvirukas“

2017-10,11

V. Bagdonienė

10. .

Žinių ir  gebėjimų konkursas „Lietuvos gamtininkas“ 9-12 kl. mokiniams

2017-10

V. Bagdonienė

11.

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

2017-10

V. Bagdonienė

12.

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta  Konstitucijos dienai

2017-10

 

V. Bagdonienė

13.

Mokinių konkursas „Skaitmeninis plakatas saugaus eismo tema“

2017-10

V. Bagdonienė

 

14.

Respublikinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Bildučiai“

2017-10-21-22

J. Narbutaitienė

T.Leškevičienė

15.

Rajoninė muzikos olimpiada 6-8 ir 9-12 kl. mokiniams

2017-11

V. Bagdonienė

16.

Atvirlaiškio projektas „Susieti žmones, suburti šalį“

2017-11

V. Bagdonienė

17.

Žinių ir gebėjimų konkursas „Lietuvos  gamtininkas“ ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams

2017-11

V. Bagdonienė

18.

Informacinių technologijų konkursas „Bebras“

2017-11

V. Bagdonienė

19.

Pilietinė akcija  Tolerancijos  dienai paminėti

2017-11

V. Bagdonienė

20.

AIDS dienos  paminėjimas

2017-12

V. Bagdonienė

21.

Žinių ir gebėjimų konkursas „Lietuvos  gamtininkas“1-4kl.

2017-12

V. Bagdonienė

22.

Rajoninė informatikos olimpiada 8-12 kl. mokiniams

2017-12

V. Bagdonienė

23.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ atranka (mokyklose)

2017 -12

T.Leškevičienė

L.Kuksėnienė

24.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ rajoninis etapas

2018 -01

T.Leškevičienė

L.Kuksėnienė

25.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“  zoninis etapas

2018-02

T.Leškevičienė

L.Kuksėnienė

26.

Konkursas – paroda  „Cheminis krūmas“

2017-12 – 2018-01

V. Bagdonienė

27.

Rajoninis filologų konkursas

2018-01

V. Bagdonienė

28.

Filosofijos  olimpiada 10-11 kl. mokiniams

2018-01

V. Bagdonienė

29.

Kompiuterinių žinių konkursas

2018-01

V. Bagdonienė

I. Kandratavičienė

30.

Fizikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams

2018-01

V. Bagdonienė

31.

Chemijos  olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2018-01

V. Bagdonienė

32.

Biologijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2018-01

V. Bagdonienė

33.

Matematikos olimpiada 4 kl.  mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

34.

Matematikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

35.

Lietuvių  kalbos ir  literatūros olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

36.

Žinių ir gebėjimų  konkursas  „Lietuvos  gamtininkas“

5-8 kl.  mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

37.

Anglų  kalbos olimpiada 10-11 kl.  mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

38.

Anglų kalbos  konkursas 9 kl. mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

39.

Vokiečių  kalbos olimpiada 11kl.  mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

40.

Respublikinis  prof. J. Matulionio jaunųjų  matematikų konkursas

2018-02

V. Bagdonienė

41.

Ekonomikos ir verslo  olimpiada 10-12 kl. mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

42.

Rajoninis  meninio skaitymo konkursas

2018-02

V. Bagdonienė

43.

Rajoninis mokyklų renginys skirtas Lietuvos šimtmečiui

2018-02

V. Bagdonienė

A. Tijūnelienė

44.

Konkursas „Lietuvos  kovų už laisvę ir netekčių istorija“

2018-02

V. Bagdonienė

45.

Istorijos olimpiada  10-12 kl.  mokiniams

2018-02

V. Bagdonienė

46.

Mokinių dainuojamosios poezijos konkursas

2018-03

V. Bagdonienė

47.

Geografijos olimpiada  ‚Mano gaublys“ 6-8 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

48.

Geografijos olimpiada  ‚Mano gaublys“ 9-12kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

49.

Technologijų olimpiada 7-12 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

50.

Dailės olimpiada 8-12 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

51.

Rusų kalbos ir literatūros  olimpiada 11 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

52.

Mokinių rašinių, skirtų  DNR dienai  paminėti, konkursas

2018-03

V. Bagdonienė

53.

Konkursas  „Ką žinai apie  Lietuvos kariuomenę“

2018-03

V. Bagdonienė

54.

Matematikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

55.

Matematikos olimpiada 3 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

56.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2017“

2018-03

V. Bagdonienė

57.

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

2018-03

V. Bagdonienė

58.

Geografijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2018-03

V. Bagdonienė

59.

Žemės dienos minėjimas

2018-03

V. Bagdonienė

60.

Lietuvos vaikų ir moksleivių-lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso ,,Tramtatulis“ rajoninis turas

2018-03

T. Leškevičienė

61.

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ vietinis turas

2018-03

T. Leškevičienė

 

62.

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso ,,Sidabro vainikėlis“ regioninis turas

2018-03,04

T. Leškevičienė

63.

Jaunųjų dainininkų festivalis,, Mažoji žvaigždutė“

2018-04

T. Leškevičienė

L.Kuksėnienė

64.

Kompiuterinių darbų  „Mano pasaulio spalvos“ konkursas

 

V. Bagdonienė

65.

Tarptautinis  vaikystės knygos  dienos  minėjimas

2018-04

V. Bagdonienė

66.

Chemijos konkursas „Kodėl kyla burbuliukai“ 8 kl. mokiniams

2018-04

V. Bagdonienė

L. Šimonienė

67.

Ekologinis konkursas „Mano žalioji palangė“

2018-05

V. Bagdonienė

J. Motiejonienė

68.

Konkursas – paroda „Fizika aplink mus“

2018-05

V. Bagdonienė

D. Paukštienė

69.

Rajoninės mokinių ,,Šviesoforo“ varžybos

2018- 04-05

H.Rudakas

70.

Rajoninės mokinių ,,Saugus ratas“ varžybos

2018-04-05

H.Rudakas

71.

Rajoninė Vaikų gynimo dienos šventė

2018-06-01

T. Leškevičienė

L.Kuksėnienė

72.

Tarptautinis rusų kalbos dienos minėjimas

2018-06

V. Bagdonienė

S. Dunec

73.

Rajono mokinių asociacijos organizuojami renginiai

Per mokslo metus

T. Leškevičienė