Rajoninių renginių moksleiviams planas

Rajoninių renginių moksleiviams  planas

2016-2017 m. m.

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas

 

Parodos

 

 

1.

Rajoninė vaizduojamosios  dailės  vaikų darbų paroda

2017-04-28-05-23

T. Leškevičienė

N. Trinkūnienė

A. Jakubovskienė

2.

Rajoninė taikomosios  dailės  vaikų darbų paroda

2017-04-28-05-23

T. Leškevičienė

N. Trinkūnienė

A. Jakubovskienė

J. Bužinskienė

 

Festivaliai, šventės, konkursai, olimpiados, varžybos

 

 

3.

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūra - konkursas

2016-09

L. Kibildienė

4.

Rinkimai į rajono mokinių  asociaciją (mokyklose).

2016-09-12-20

T. Leškevičienė

O. Tumėnas

5.

Rajono  mokinių asociacijos tvirtinimas, pirmininko rinkimas.

2016-09-23

T. Leškevičienė

O. Tumėnas

6.

Jaunimo gyvos  muzikos festivalis „Osmosas - 10“

2016-09-23

T. Leškevičienė

Rajono mokinių  asociacija

7.

Piešinių konkursas „Gyvūnas – žmogaus draugas“

2016-09

L. Kibildienė

8.

Pilietinė akcija „Mano nuveikti darbai bibliotekoje, skirta  bibliotekų metams

2016-09-10

L. Kibildienė

9.

Mokinių kino festivalis „REC 2016“

2016-09-10

L. Kibildienė

10.

Kelionių ir foto  maratonas „Nuo  gimtinės iki  plačios šalies“

2016-09-11

 

L. Kibildienė

11.

Kūrybinis konkursas „Lietuvos vaikai kuria pasakas“

2016-09-12

 

L. Kibildienė

12.

Tarptautinis  vaikų teatrų festivalis „Bildučiai“

2016-11-12-13

J. Narbutaitienė

T. Leškevičienė

13.

Konkursas „Ginti. Saugoti. Padėti“

2016-09

L. Kibildienė

14.

Konkursas-akcija „Sveikatos fiesta“

2016-10-11

L. Kibildienė

15.

Konkursas „Kalėdinis  atvirukas“

2016-10-11

L. Kibildienė

16.

Konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“

2016-10

L. Kibildienė

17.

Lietuvos  mokinių gamtos mokslų olimpiada

2016-10

L. Kibildienė

18.

Respublikinis 9-12 kl. mokinių  gebėjimų konkursas „Lietuvos gamtininkas“

2016-10

L. Kibildienė

19.

Tarptautinė gyvūnijos  globos diena

2016-10

L. Kibildienė

20.

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas

2016-10

L. Kibildienė

21.

Pilietinė akcija „Konstitucija gyvai“, skirta  Konstitucijos dienai

2016-10

 

L. Kibildienė

22.

Rajoninė muzikos olimpiada 6-8 ir 9-12 kl. mokiniams

2016-10

L. Kibildienė

23.

Fotografijos konkursas

2016-10-11

L. Kibildienė

24.

Žinių ir gebėjimų konkursas „Lietuvos  gamtininkas“ ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams

2016-11

L. Kibildienė

25.

Informacinių technologijų konkursas „Bebras“

2016-11

L. Kibildienė

26.

Pilietinė akcija  Tolerancijos  dienai paminėti

2016-11

L. Kibildienė

27.

AIDS dienos  paminėjimas

2016-12

L. Kibildienė

28.

Žinių ir gebėjimų konkursas „Lietuvos  gamtininkas“1-4kl.

2016-12

L. Kibildienė

29.

Rajoninė informatikos olimpiada 8-12 kl. mokiniams

2016-12

L. Kibildienė

30.

Konkursas – paroda  „Kalėdinis  cheminio elemento simbolis“

2016-12 – 2017-01

L. Kibildienė

R.Trinkūnienė

31.

Rajoninis filologų konkursas

2017-01

L. Kibildienė

32.

Filosofijos  olimpiada 10-11 kl. mokiniams

2017-01

L. Kibildienė

33.

Informatikos konkursas „Dovanos kitaip“

2017-01

L. Kibildienė

I. Kandratavičienė

34.

Fizikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams

2017-01

L. Kibildienė

35.

Chemijos  olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2017-01

L. Kibildienė

36.

Biologijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2017-01

L. Kibildienė

37.

Matematikos olimpiada 4 kl.  mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

38.

Matematikos olimpiada 9-12 kl.  mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

39.

Lietuvių  kalbos ir  literatūros olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

40.

Žinių ir gebėjimų  konkursas  „Lietuvos  gamtininkas“

5-8 kl.  mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

41.

Anglų  kalbos olimpiada 10-11 kl.  mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

42.

Anglų kalbos  konkursas 9 kl. mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

43.

Vokiečių  kalbos olimpiada 11kl.  mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

44.

Respublikinis  prof. J. Matulionio jaunųjų  matematikų konkursas

2017-02

L. Kibildienė

45.

Ekonomikos ir verslo  olimpiada 10-12 kl. mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

46.

Rajoninis  meninio skaitymo konkursas

2017-02

L. Kibildienė

47.

Regioninis meninio skaitymo konkursas

2017-02

L. Kibildienė

48.

Konkursas „Lietuvos  kovų už laisvę ir netekčių istorija“

2017-02

L. Kibildienė

49.

Informatikos olimpiada 8-12 kl. mokiniams (III etapas)

2017-02

L. Kibildienė

50.

Jaunųjų  mokslininkų konkursas

2017-02

L. Kibildienė

51.

Istorijos olimpiada  10-12 kl.  mokiniams

2017-02

L. Kibildienė

52.

Mokinių dainuojamosios poezijos konkursas

2017-03

L. Kibildienė

53.

Geografijos olimpiada  ‚Mano gaublys“ 6-8 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

54.

Geografijos olimpiada  ‚Mano gaublys“ 9-12kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

55.

Technologijų olimpiada 7-12 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

56.

Dailės olimpiada 8-12 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

57.

Rusų kalbos ir literatūros  olimpiada 11 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

58.

Mokinių rašinių, skirtų  DNR dienai  paminėti, konkursas

2017-03

L. Kibildienė

59.

Tarptautinis  vaikų ir  jaunimo  piešinių „Penkios laisvės“ ir plakatų  „Gyvūnijos portretai“  konkursas

2017-03

L. Kibildienė

60.

Konkursas  „Ką žinai apie  Lietuvos kariuomenę“

2016-03

L. Kibildienė

61.

Matematikos olimpiada 5-8 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

62.

Matematikos olimpiada 3 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

63.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2017“

2017-03

L. Kibildienė

64.

Teisinių žinių konkursas „Temidė“

2017-03

L. Kibildienė

65.

Geografijos olimpiada 9-12 kl. mokiniams

2017-03

L. Kibildienė

66.

Žemės dienos minėjimas

2017-03

L. Kibildienė

67.

Lietuvos vaikų ir moksleivių- lietuvių  liaudies kūrybos atlikėjų konkurso  „Tramtatulis“ rajoninis  turas

2017-03,04

T. Leškevičienė

 

68.

Lietuvos vaikų ir moksleivių- lietuvių  liaudies kūrybos atlikėjų konkurso  „Tramtatulis“ regioninis turas

2017-03,04

 

T. Leškevičienė

 

69.

Lietuvos moksleivių  liaudies dailės  konkurso  „Sidabro vainikėlis“ vietinis turas

2017 iki 03-08

T. Leškevičienė

 

70.

Lietuvos moksleivių  liaudies dailės  konkurso  „Sidabro vainikėlis“ regioninis turas

2017-03-13-05-03

 

T. Leškevičienė

 

71.

Kompiuterinių darbų  „Mano pasaulio spalvos“ konkursas

2017-04

L. Kibildienė

 

72.

Jaunųjų mokslininkų konferencija „Pažinimo džiaugsmas“

2017-04

L. Kibildienė

73.

Jaunųjų  dainininkų festivalis  „Mažoji  žvaigždutė“

2017-04

T. Leškevičienė

L.Kuksėnienė

74.

Užsienio kalbų šventė

2017-04

L. Kibildienė

Z. Panavienė

75.

Tarptautinis  vaikystės knygos  dienos  minėjimas

2017-04

L. Kibildienė

76.

Konkursas - paroda  „Matematinis šimtakojis““

2017-04

L. Kibildienė

K. Visakavičienė

77.

Chemijos konkursas 8 kl. mokiniams

2017-04

L. Kibildienė

L. Šimonienė

78.

Respublikinė dailės olimpiada

2017-04

L. Kibildienė

N. Trinkūnienė

79.

Ekologinis konkursas „Mano žalioji  palangė“

2017-05

L. Kibildienė

80.

Konkursas – paroda  „Fizika aplink  mus“

2017-05

L. Kibildienė,

D. Paukštienė

81.

Rajoninės mokinių ,,Šviesoforo“ varžybos

2017-05

H.Rudakas

82.

Rajoninės mokinių ,,Saugus ratas“ varžybos

2017-05

H.Rudakas

 

83.

Rajoninė  Vaikų  gynimo dienos šventė

2017-06-01

T. Leškevičienė

L.Kuksėnienė

84.

Rajono mokinių asociacijos organizuojami renginiai

Per mokslo metus

T. Leškevičienė

 

 
Sportiniai renginiai

Naujienų prenumerata
Kreipinys (pvz.: Sauliau)
El. paštas