Darbo grupės

 

Ugdymo plano parengimo darbo grupė:

Jolita Bužinskienė, keramikos būrelio vadovė;
Tatjana Leškevičienė, metodininkė;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Nijolė Trinkūnienė, dailės studijos vadovė metodininkė;
Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas.


Rajoninių renginių moksleiviams plano parengimo darbo grupė:

Vita Bagdonienė, metodininkė;
Tatjana Leškevičienė, metodininkė;
Genrikas Rudakas, metodininkas-sporto renginių organizatorius.


Strateginio plano parengimo darbo grupė:

Tatjana Leškevičienė, metodininkė, darbo grupės vadovė
Nariai:
Vita Bagdonienė, metodininkė;
Petras Medeišis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Nijolė Trinkūnienė, dailės studijos vadovė metodininkė;
Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas.


Metinės veiklos plano parengimo darbo grupė:

Tatjana Leškevičienė, metodininkė, darbo grupės vadovė;
Nariai:
Vita Bagdonienė, metodininkė;
Jonas Paslauskas, sporto skyriaus vedėjas;
Danutė Lisauskienė, kultūros skyriaus vedėja;
Ignalinos rajono mokinių asociacijos pirmininkas.


Atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkas – Darginas Mikėnas, Ignalinos kultūros ir sporto centro direktorius.
Nariai:
Karolis Baltakis, Lietuvos sporto treneris;
Česlavas Gotovskis, sporto treneris;
Nijolė Žygienė, šokių kolektyvų „Lelijėlė“ vadovė.


Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių parengimo darbo grupė:

Komisijos pirmininkė - Danutė Lisauskienė, Kultūros skyriaus vedėja.
Nariai;
Petras Medeišis, direktoriaus pavaduotojas ūkiui;
Jonas Paslauskas, Sporto skyriaus vedėjas;
Tatjana Leškevičienė, metodininkė;
Ana Valentienė, buhalterė.